TIN NHANH
latest

Hình ảnh thực tế xây dựng TNR Stars Thoại Sơn tháng 11/2020

Cập nhật các hình ảnh thực tế về tiến độ xây dựng tại dự án TNR Stars Thoại Sơn tháng 11/2020
Xem thêm:
  • Tiến độ dự án TNR Stars Thoại Sơn tháng 11/2020
Tổng hợp từ Đơn vị phân phối dự án
« TRƯỚC
SAU »