TIN NHANH
latest

Hình ảnh xây dựng thực tế KDC Minh Châu (Vạn Phát Avenue) tháng 12/2020

Cập nhật các hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng tại dự án Khu dân cư Minh Châu (Vạn Phát Avenue) tháng 12/2020

Xem thêm:
  • Tiến độ dự án KDC Minh Châu (Vạn Phát Avenue) tháng 12/2020

Tổng hợp từ Mạng xã hội
« TRƯỚC
SAU »