TIN NHANH
latest

Hình ảnh thực tế Aqua Melody tháng 12/2020

Cập nhật hình ảnh thực tế về tiến độ xây dựng dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Bắc Cống Vong (Aqua Melody) tháng 12/2020

Hình ảnh thực tế Aqua Melody tháng 12/2020

Xem thêm:
  • Tiến độ dự án Aqua Melody tháng 12/2020
Tổng hợp từ Đơn vị phân phối dự án và sưu tầm từ mạng xã hội« TRƯỚC
SAU »